Τμήματα

ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολικό έτος 2021-22

Α1
Α2
Β1
Β2
- - Β Ανθρωπιστικών Σπουδών
- - Β Θετικών Σπουδών
Γ1
Γ2
- - Γ Ανθρωπιστικών Σπουδών
- - Γ Σπουδών Θετικών και Υγείας
- - Γ Σπουδών Οικονομίας - Πληροφορικής