Μαθητικές κοινότητες

Για το σχολικό έτος 2020- 2021 διεξήχθηκαν μαθητικές εκλογές και αναδείχθηκαν τα πενταμελή μαθητικά συμβούλια και των 7 τμημάτων του σχολείου μας και το 15μελές μαθητικό συμβούλιο του σχολείου μας με την παρακάτω σύνθεση :

1 ΣΟΥΦΛΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ - Γαν - Πρόεδρος
2 ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - Γοπ - Αντιπρόεδρος
3 ΜΠΙΚΛΗΣ ΜΙΧΑΕΛΑ - Γοπ - Γραμματέας
4 ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΕΛΕΝΗ - Γαν - Ταμίας
5 ΧΟΥΣΕΙΝ ΑΛΗ ΚΙΑΣΗΦ ΣΑΜΠΡΗ -Α2
6 ΚΑΜΒΥΣΗ ΜΑΥΡΕΤΑ - Γαν
7 ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Α1
8 ΜΑΜΑΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ - Γαν
9 ΑΡΙΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Α1
10 ΚΙΠΤΗ ΜΟΥΜΗΝ ΧΟΥΣΕΗΝ - Α1
11 ΛΑΛΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ - Α1
12 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ - Β2
13 ΓΚΙΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ - Γοπ
14 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ - Γοπ
15 ΣΙΝΓΚ ΓΙΩΡΓΟΣ - Α2