Μαθητικές κοινότητες

Για το σχολικό έτος 2022- 2023 διεξήχθησαν μαθητικές εκλογές και αναδείχθηκαν τα πενταμελή μαθητικά συμβούλια και των 6 τμημάτων του σχολείου μας και το 15μελές μαθητικό συμβούλιο του σχολείου μας με την παρακάτω σύνθεση :

1 - Πρόεδρος
2 - Αντιπρόεδρος
3 - Γραμματέας
4 - Ταμίας
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15