Υπεύθυνοι Τμημάτων

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Σχολικό έτος 2021 – 2022

Α Ρούτση Ευγενία
Β Αργύρης Ευάγγελος
Γ Μπαρλέτη Δήμητρα