Συνάντηση συλλόγων εθελοντών αιμοδοτών

Την Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, του Δημαρχείου του Αιγάλεω πραγματοποιήθηκε, μετά από πρόσκληση του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), συνάντηση με τους Συλλόγους Εθελοντών Αιμοδοτών της ευρύτερης δυτικής Αττικής με σκοπό:
• την ενημέρωση για τον σχεδιασμό αναδιοργάνωσης του Εθνικού Συστήματος Αιμοδοσίας, που επιχειρεί το Ε.ΚΕ.Α.
• τη δημιουργία σταθερής αίθουσας αιμοληψίας στο Δήμο Αιγάλεω
Το Ε.ΚΕ.Α. βρίσκεται στη διαδικασία συγκεντροποίησης των λειτουργιών και διαδικασιών στην Αιμοδοσία, στο πλαίσιο υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού για ένα Εθνικό Κεντρικοποιημένο Σύστημα Αιμοδοσίας. Ο σχεδιασμός αυτός συμβάλλει στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών αιμοδοσίας και στη μείωση του κόστους, ενώ επιπροσθέτως επιβάλλεται για την εναρμόνισή μας στην ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία για την Αιμοδοσία.
Η συνάντηση και ενημέρωση διήρκησε 3 ώρες με μεγάλη συμμετοχή των εκπροσώπων από τους Συλλόγους Εθελοντών Αιμοδοτών της ευρύτερης περιοχής.
Το Σύλλογο Αιμοδοτών του σχολείου μας εκπροσώπησε ο κ. Ευαγγέλου Χαρίλαος. Ενημερώθηκε για τις αλλαγές που θα γίνουν από το 2018 στην διαχείριση της τράπεζας αίματος και με τη σειρά του ενημέρωσε τους καθηγητές και την διευθύντρια του σχολείου μας.