Κατάθεση Δελτίου Απογραφής στρατευσίμων

03-01-2021

Σημαντική Ενημέρωση από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας:

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΩΝ το ΕΤΟΣ 2003