ΛΟΓΟΤΥΠΟ REACT – ERASMUS+

04-01-2021

Συγχαρητήρια στην ομάδα μαθητών του ERASMUS+ του σχολείου μας. Ένα από τα λογότυπα που πρότεινε ψηφίστηκε για να αντιπροσωπεύσει το λογότυπο του προγράμματος  Erasmus+/Σχολική Εκπαίδευση ΚΑ229, με τίτλο «Respect Environment and Cherish Thyself» (R.E.A.C.T) για τα σχολικά έτη  2020-2021 και 2021-2022.

Το σχέδιο υλοποιείται με τη συνεργασία πέντε ευρωπαϊκών σχολείων από τις χώρες Πολωνία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Ρουμανία και Τουρκία και συντονίζεται από το σχολείο της Πολωνίας.

Η παιδαγωγική ομάδα των καθηγητών