Αφίσες REACT

05-04-2021

Η ομάδα του ERASMUS των μαθητών και καθηγητών του σχολείου μας δημιούργησαν 3 αφίσες για την εκστρατεία κατά των εξαρτίσεων.