Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης

4-11-2021

 

Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης:

Οι Προτεραιότητες για την Εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση

 

Το Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ Αττικής διοργάνωσε σεμιναρία για εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης.

Οι συμμετέχοντες/ουσες είχαν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με την πλατφόρμα της Διάσκεψης, έμαθαν πως να αναρτούν τις ιδέες και τις δράσεις τους, αλλά και εκπαιδεύτικαν στο ρόλο του facilitator για συμμετοχικές συζητήσεις στο πλαίσιο της Διάσκεψης. Επίσης, εξασκήθηκαν πρακτικά στη διαδικασία διοργάνωσης συμμετοχικών συζητήσεων, με τη συμμετοχή τους σε world café με θέμα το μέλλον της εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συζήτησαν για την εκπαιδευτική πολιτική σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, πως οραματίζονται την Ευρωπαϊκή εκπαίδευση στο μέλλον και τι βήματα θα πρέπει να γίνουν προς αυτή την κατεύθυνση.

Την διάσκεψη παρακολούθησαν εκπαιδευτικοί του σχολείου μας.

Τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 2 και Τετάρτη 3 Νοεμβρίου και ώρα 17:00-19:00, μέσω της ηλεκτρονική πλατφόρμα «Zoom», με το ακόλουθο πρόγραμμα:

-Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2021

Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης: Τι διακυβεύεται και γιατί μας αφορά;

Εισήγηση: Σπύρος ΜπλαβούκοςΚύριος Ερευνητής, Επικεφαλής Ευρωπαϊκού Προγράμματος Αριάν Κοντέλλη, ΕΛΙΑΜΕΠ και Αναπληρωτής Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 

Εισαγωγή στη διαδικτυακή πλατφόρμα για τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης και το ρόλο του facilitator

Πρώτο Μέρος: Παρουσίαση της διαδικτυακής πλατφόρμας της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης και εξάσκηση στην ανάρτηση ιδεών, προτάσεων και εκδηλώσεων.

Δεύτερο Μέρος: Εκπαίδευση στις βασικές λειτουργίες και δεξιότητες του facilitator για τις δράσεις της Διάσκεψης.

ΕισήγησηΟδυσσέας ΒελέντζαςBEcon, MSc in Organizational Behavior.

-Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021

Συμμετοχή σε συμμετοχικό σεμινάριο με θέμα: «Οι Προτεραιότητες για την Εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Ο στόχος αυτής της δράσης είναι διπλός: αρχικά, να εξοικειωθούν οι συμμετέχοντες/ουσες καθηγητές/ριες με την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Διάσκεψης και κατά δεύτερον, να εκπαιδευτούν στις δράσεις της, έτσι ώστε να διοργανώσουν παρόμοιες δραστηριότητες στα σχολεία τους.