Σύγχρονη διδακτική προσέγγιση της διδασκαλίας των φιλολογικών μαθημάτων

14-11-2021

Εισαγωγή στη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία και τις εφαρμογές της στα Φιλολογικά Μαθήματα

Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν οι βασικές αρχές μιας σύγχρονης διδακτικής προσέγγισης, της διαφοροποιημένης διδασκαλίας (differentiated teaching, στος εξής ΔΔ), και διδακτικές προτάσεις εφαρμογής της στο πλαίσιο της διδασκαλίας των φιλολογικών μαθημάτων.

Ειδικότερα, αποσαφηνίζεται το περιεχόμενο της ΔΔ, παρουσιάζονται οι βασικές πτυχές της, τα παιδαγωγικά αξιώματα στα οποία στηρίζεται και η σημασία εφαρμογής της στη διδακτική πράξη. Προτείνονται εναλλακτικοί τρόποι, στρατηγικές και διδακτικά εργαλεία που μπορούν να αξιοποιηθούν ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μαθητών σε τάξεις μικτής ικανότητας.

Την ημερίδα παρακολούθησαν καθηγητές του σχολείου μας.

Η ημερίδα απευθυνόταν  σε φιλολόγους, σε φιλολόγους ΕΑΕ, σε ειδικούς παιδαγωγούς και εκπαιδευτικούς, καθώς και σε φοιτητές φιλοσοφικών σχολών, οι οποίοι επιθυμούν να έρθουν σε επαφή με τη μέθοδο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας και να εντάξουν στοιχεία της στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων.

  • Διάρκεια:  2 ώρες
  • live μετάδοση από το κανάλι του ΑΙΕ στο You tube
  • Ημερομηνία Διεξαγωγής: Κυριακή 14/11/21 (10:00-12:00)
  • Δίδακτρα: H παρακολούθηση της ημερίδας είναι δωρεάν 
  • Παρέχονται: Σημειώσεις – Βιβλιογραφία – Βεβαίωση Παρακολούθησης
  • Επιμορφώτρια: Παπαναστασίου Αικατερίνη, Φιλόλογος, Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων

 

ή ΕΔΩ :

https://www.youtube.com/watch?v=jyVinJhzCVw