Δασικές πυρκαγιές, η επόμενη μέρα

22-11-2021

Επιμορφωτικό εξ’ αποστάσεως σεμινάριο

στις 22 Νοεμβρίου 2021 με τίτλο:

«Δασικές πυρκαγιές, η επόμενη μέρα»

Η Διεύθυνση δια της Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κυρίας Ιωάννας Ντίνου  σε συνεργασία με τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευσίνας , Λαυρίου και  με τους Υπευθύνους ΠΕ από τις διευθύνσεις: Α/βάθμια Αν. Αττικής, Β/βάθμια Αν. Αττικής,  Α/βάθμια Δυτ. Αττικής,  Β/βάθμια Δυτ. Αττικής, Α/βάθμια Γ’ Αθήνας, Α/βάθμια Πειραιά, Β/βάθμια Πειραιά, Α/βάθμια Α’ Αθήνας καθώς και με τον Υπεύθυνο  Σχολικών Δραστηριοτήτων ν. Εύβοιας,   οργάνωσαν επιμορφωτικό εξ’ αποστάσεως σεμινάριο στις 22 Νοεμβρίου 2021.
Τίτλος του σεμιναρίου ήταν «Δασικές πυρκαγιές, η επόμενη μέρα». Το καλοκαίρι του 2021 εκδηλώθηκαν στη χώρα μας καταστροφικές δασικές πυρκαγιές, με βασικό χαρακτηριστικό το μεγάλο αριθμό πυρκαγιών και εκτεταμένες καμένες εκτάσεις, με αποτέλεσμα να προκαλέσουν δυσμενείς επιπτώσεις στην οικολογία, την υγεία και την οικονομία των πυρόπληκτων περιοχών. Ανάμεσα στις πληγείσες περιοχές ξεχωρίζουν η Αττική και η Β. Εύβοια, όπου οι πυρκαγιές οδήγησαν στην απώλεια χιλιάδων στρεμμάτων δασικών εκτάσεων και στη δημιουργία σημαντικών περιβαλλοντικών ζητημάτων σε αυτές τις περιοχές.
Σκοπός του μονοήμερου σεμιναρίου ήταν η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και η επιστημονική υποστήριξη των εκπαιδευτικών για το θέμα των δασικών πυρκαγιών και της αποκατάστασης των πυρόπληκτων περιοχών καθώς και η εκπαιδευτική προσέγγιση του θέματος με την παρουσίαση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σχετικών με τις δασικές πυρκαγιές.
Το σεμινάριο παρακολούθησαν καθηγητές του σχολείου μας.
Το σεμινάριο διεξήχθη διαδικτυακά, την Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρες 17:30 – 20:40, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Webex. Είχε συνολική διάρκεια τεσσάρων  διδακτικών ωρών και απευθύνθηκε σε εκπαιδευτικούς της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης των παραπάνω Δ/νσεων.

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου :