Η έμφυλη βία ως φαινόμενο στη σημερινή πραγματικότητα

23-11-2021

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας:

Διαδικτυακή ημερίδα με τίτλο

«Η έμφυλη βία ως φαινόμενο στη σημερινή πραγματικότητα»

Το Τμήμα Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων και η Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διοργάνωσαν διαδικτυακή ημερίδα με τίτλο “Η έμφυλη βία ως φαινόμενο στη σημερινή πραγματικότητα”.
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου του Δήμου Φλώρινας αλλά και του Δήμου Καστοριάς καθώς του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Κοζάνης συζήτησαν το θέμα της έμφυλης βίας, αναδεικνύοντας την αναγκαιότητα ενημέρωσης του πληθυσμού, της δημιουργίας κλίματος προώθησης της ισότητας των φύλων αλλά και μέριμνας για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου.
Την ημερίδα παρακολούθησαν καθηγητές του σχολείου μας.
Το φαινόμενο της βίας προσεγγίστηκε από ψυχολογική, νομική και κοινωνική σκοπιά. Στο τέλος της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε ανοιχτή συζήτηση μεταξύ διοργανωτών, ομιλητών και συμμετεχόντων/ουσών.