Κατάθεση Δελτίου Απογραφής στρατεύσιμων

01-12-2021

Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2004

 

Πρόσκληση γεννηθέντων το έτος 2004 για κατάθεση δελτίου απογραφής στρατεύσιμων.