ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ . 12 – 16 Σεπτεμβρίου

08-09-2022

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ & ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΓΕ.Λ.  

Από τις 12 Σεπτεμβρίου 2022 έως και τις 16 Σεπτεμβρίου 2022, όσοι/-ες επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Δημόσιων Ημερήσιων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. -ΕΠΑ.Λ. και ημερήσιων Π.ΕΠΑ.Λ., θα μπορούν να υποβάλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση» για το σχολικό έτος 2022-2023.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr

 

e-eggrafes: Πώς να κάνετε την ηλεκτρονική εγγραφήμετεγγραφή.

Όσοι μαθητές κάνουν ηλεκτρονική αίτηση εκπρόθεσμης εγγραφής θα πρέπει να έρθουν στο σχολείο να υποβάλλουν αίτηση και υπεύθυνη δήλωση.

Εάν δεν μπορείτε μόνοι σας να υποβάλετε την αίτηση εγγραφής μπορείτε να έρχεστε στο σχολείο μας από τις 19:30-22:00 για να σας βοηθήσουμε να την υποβάλετε.