Ευρωπαϊκό πρόγραμμα : Urban Youth Gardens

16-11-2022

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα : Urban Youth Gardens

Συμμετοχή της νεολαίας σε δραστηριότητες αστικής κηπουρικής

Οι αστικοί κήποι καλλιεργούνται από κοινού και μέσω της εθελοντικής δέσμευσης, δημιουργώντας πρόσφορο έδαφος για την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης, του ομαδικού πνεύματος, της μάθησης και της αλληλεγγύης. Προσφέρουν την ευκαιρία για εποικοδομητικές δραστηριότητες, συνεισφορά στην τοπική κοινότητα, ανάπτυξη σχέσεων και ενδυνάμωση των διαπροσωπικών δεξιοτήτων. Επιπλέον, η αστική κηπουρική συμβάλλει στην προσαρμογή του περιβάλλοντος στην κλιματική αλλαγή, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη διάσταση του οικοσυστήματος.

 

Στο πλαίσιο αυτό, το έργο URBAN φιλοδοξεί να ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή και την εκπαίδευση των μελών των τοπικών κοινοτήτων – συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων και απειλούμενων με αποκλεισμό νέων, των μεταναστών/ιών και προσφύγων – μέσω της δημιουργίας και της συντήρησης αστικών κήπων και της συνεργασίας σε ένα συμπεριληπτικό περιβάλλον.

Στo πλαίσιo του Ευρωπαικού Urban Youth Gardens Project που συμμετέχει
το σχολείο μας χρειάζεται να συμπληρωθεί το παρακάτω ερωτηματολόγιο.

Το link για το ερωτηματολόγιο είναι :

https://forms.gle/mb5TwwqQi7LAUVrCA

Θα θέλαμε το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων να είναι 18-30 ετών.