Σχολικό έτος 2023-2024

Τάξη Α :  Μηλιόρδου Σοφία

Τάξη Β : Αργύρης Ευάγγελος

Τάξη Γ : Μπαρλέτη Δήμητρα