Το ωράριο λειτουργίας του σχολείου μας είναι

από 7:20 μ.μ. έως 10:55 μ.μ.

με πέντε ( 5 ) διδακτικές ώρες

σε πλήρη ανάπτυξη του ωρολογίου προγράμματος