Α. το βιβλίο ΑΛΛΙΩΣ

20-10-2023

Α. το βιβλίο ΑΛΛΙΩΣ

Τον Οκτώβριο του 2023 δημιουργήσαμε ένα ερωτηματολόγιο για τη σχέση των μαθητών του σχολείου μας με το βιβλίο. Το ερωτηματολόγιο απαντήθηκε από την πλειοψηφία των μαθητών μας.

Το ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε στα πλαίσια της της δράσης «Γωνιά ανταλλαγής βιβλίων»: μια διαφορετική πρόταση προσέγγισης του βιβλίου στο σχολικό περιβάλλον σύμφωνα με τον Συλλογικό Προγραμματισμό της Σχολικής Μονάδας για την φετινή χρονιά 2023-24.

Από την επεξεργασία του ερωτηματολόγιου από ομάδα μαθητών και των καθηγητών της δράσης, βγήκαν τα παρακάτω στατιστικά στοιχεία.