Σχολικό έτος 2023-2024

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Με τον όρο «εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας» εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου. Οι συνθήκες αυτές πρέπει να αποβλέπουν στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος το οποίο εξασφαλίζει τη συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας, χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις, με αμοιβαίο σεβασμό, με ανοχή και αναγνώριση. Στο πλαίσιο αυτό ο όρος «σχολική πειθαρχία» αποκτά δημοκρατικό περιεχόμενο και αναδεικνύεται σε βασικό ποιοτικό στοιχειό του σύγχρονου δημοκρατικού σχολείου.

Η σχολική κοινότητα είναι μια οργανωμένη ομάδα που έχει όλα τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας. Η εσωτερική οργάνωση της σχολικής ζωής οφείλει να εκπαιδεύει και να διαπαιδαγωγεί σύμφωνα με τα πρότυπα και τις ανάγκες της δημοκρατικής κοινωνίας.

Για τους παραπάνω λόγους συντάχθηκε ο παρών κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας του σχολείου μας με τη συνεργασία μαθητών και καθηγητών και οφείλουμε όλοι να τον τηρούμε.

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

Οι καθηγητές οφείλουν:
 • να αντιμετωπίζουν τους μαθητές τους με ευγένεια, κατανόηση και σεβασμό προς την προσωπικότητά τους,
 • να υποστηρίζουν τη μάθηση των μαθητών τους τόσο εντός όσο και εκτός τάξης,
 • να αντιμετωπίζουν τους μαθητές τους με δημοκρατικό πνεύμα, ισότιμα και δίκαια χωρίς διακρίσεις,
 • να διασφαλίζουν την υγεία και την ασφάλεια των μαθητών εντός του σχολείου.
 • να συμβάλλουν στην διαμόρφωση σχολικού κλίματος που δημιουργεί στους μαθητές αισθήματα εμπιστοσύνης.

Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 • Οι μαθητές προσέρχονται στο Σχολείο τουλάχιστον πέντε (5) λεπτά πριν από την έναρξη της λειτουργίας του 7:20μμ.
 • Μαθητής που προσέρχεται καθυστερημένος μετά την έναρξη του μαθήματος και την είσοδο του καθηγητή στην αίθουσα, θεωρείται απών και του καταχωρείται απουσία.
 • Μπορεί όμως να γίνει δεκτός στην αίθουσα, για να παρακολουθήσει το μάθημα κατά την κρίση του διδάσκοντος. Επίσης καταχωρίζεται απουσία από το διδάσκοντα σε μαθητή που έχει ζητήσει άδεια να βγει για λίγο  από την τάξη και καθυστερεί να επιστρέψει πάνω από 10 λεπτά.
 • Σε περίπτωση μη έγκαιρης προσέλευσης του διδάσκοντος στην τάξη γίνεται αναπλήρωση. Αν δεν μπορεί να γίνει αυτό, οι μαθητές παραμένουν στο προαύλιο χώρο ή στην τάξη τους και δεν ενοχλούν τη διεξαγωγή των άλλων μαθημάτων.
 • Οι μαθητές που προσέρχονται στο Σχολείο παρακολουθούν όλο το διδακτικό ωράριο. Εάν για οποιονδήποτε λόγο πρέπει να λείψουν, τους χορηγείται άδεια μόνο από τη Διεύθυνση του Σχολείου, οι απουσίες τους όμως καταχωρούνται.
 • Οι μαθητές οφείλουν να φέρουν μαζί τους όλα τα απαραίτητα για τη διδακτική διαδικασία εφόδια (τετράδια, βιβλία, στυλό, κλπ.).
 • Όλοι, διδάσκοντες και διδασκόμενοι, συμβάλλουν στη διαδικασία της μάθησης, για την ομαλή λειτουργία της οποίας είναι όλοι υπεύθυνοι και το συντονισμό της αναλαμβάνει ο διδάσκων. Πρέπει λοιπόν να αποφεύγονται άσκοπες διακοπές ή παρεμβάσεις ή συμπεριφορές που μπορεί να προσβάλουν τους συμμετέχοντες ή να ανακόψουν τη διαδικασία. Ο διδάσκων δεν επιτρέπει τέτοιες αποκλίσεις και έχει την υποχρέωση, στα πλαίσια της παιδαγωγικής του ευθύνης, να επικρίνει τέτοιες συμπεριφορές ή ακόμη και να απομακρύνει από την αίθουσα όσους μαθητές παρακωλύουν με οποιονδήποτε τρόπο τη διαδικασία.
 • Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής αποβληθεί από την αίθουσα, πηγαίνει στη Διεύθυνση του Σχολείου χωρίς να προβάλει καμιά αντίρρηση. Η Διεύθυνση τον απασχολεί με τον πιο πρόσφορο τρόπο.
 • Ο μαθητής που θεωρεί ότι άδικα τιμωρήθηκε συζητά με το διδάσκοντα και προσπαθούν από κοινού, στα πλαίσια του αλληλοσεβασμού και της αλληλοκατανόησης, να ερμηνεύσουν τη στάση τους. Εάν ο μαθητής δεν πεισθεί για την αναγκαιότητα της τιμωρίας, έχει το δικαίωμα να συζητήσει το προκύψαν πρόβλημα με τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματός του και με τη Διεύθυνση του Σχολείου, εάν συνεχίσει να θεωρεί ότι αδικήθηκε.
 • Το κουδούνι για διάλειμμα δε σημαίνει άμεση διακοπή του μαθήματος. Οι μαθητές αποχωρούν από την αίθουσα μετά το πέρας της διαδικασίας του μαθήματος με την υπόδειξη του καθηγητή. Σε περίπτωση κακοκαιρίας οι μαθητές κινούνται στους διαδρόμους του σχολείου.
 • Οι μαθητές στους οποίους ανατίθενται ειδικά καθήκοντα (απουσιολόγου κ.α.) τα εκτελούν με ευσυνειδησία και συνέπεια και φέρουν ευθύνη για κάθε τι που οφείλεται στην παραμέλησή τους.
 • Σε περίπτωση απουσίας από το Σχολείο οι μαθητές οφείλουν να πληροφορούνται για τις διδαχθείσες ενότητες και τις εργασίες που ανατέθηκαν στους μαθητές, ώστε να προετοιμάζονται ανάλογα και να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την επόμενη διδακτική ενότητα.

Γ. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

 • Δεν επιτρέπεται, για λόγους ασφάλειας, σε οποιοδήποτε εξωσχολικό πρόσωπο, εκτός από τους γονείς και τους κηδεμόνες των μαθητών η είσοδος στο χώρο του Σχολείου. Κατά συνέπεια, η συνάντηση μαθητή με τέτοια πρόσωπα στο χώρο του Σχολείου δεν επιτρέπεται.
 • Η εμφάνιση – αμφίεση των μαθητών μέσα στο Σχολείο αποτελεί εκδήλωση του δικαιώματος ανάδειξης της προσωπικότητάς τους και, κατά συνέπεια, ανήκει στο χώρο της προσωπικής τους ευθύνης. Η άσκηση όμως αυτού του δικαιώματος περιορίζεται από τα όρια που επιβάλλουν η μαθητική ιδιότητα, η «αντικειμενική» ευπρέπεια και η ευρύτατη κοινωνική αποδοχή. Σύμφωνα με αυτά, οι μαθητές έχουν χρέος να αποφεύγουν τις ακρότητες και κάθε τι το εξεζητημένο στην εμφάνιση (κόμμωση, ντύσιμο, κοσμήματα κλπ.).
 • Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του Σχολείου. Δεν επιτρέπεται στα διαλείμματα η άσκοπη παραμονή των μαθητών στις τουαλέτες του σχολείου.
 • Διδάσκοντες και μαθητές πρέπει να σέβονται και να φροντίζουν το περιβάλλον και να προστατεύουν την περιουσία του Σχολείου που ανήκει σε όλους. Η οποιαδήποτε λοιπόν φθορά εκτός από την τιμωρία συνεπάγεται και την οικονομική επιβάρυνση του γονέα τού υπαίτιου ή του ίδιου αν είναι ενήλικας, για την αποκατάστασή της.
 • Τις σχέσεις μεταξύ των μαθητών και μεταξύ μαθητών και καθηγητών πρέπει να διακρίνει ο αλληλοσεβασμός και η αλληλοκατανόηση σε πλαίσιο συνεργασίας και ευγένειας. Όπως είναι εύλογο μια τέτοια στάση δεν επιτρέπει χειροδικίες, απρεπείς αστεϊσμούς και γενικότερα υβριστική και ανάρμοστη συμπεριφορά.
 • Καθώς η συμπεριφορά αποτελεί δείγμα αγωγής, οι μαθητές πρέπει να έχουν ιδιαίτερη συναίσθηση ότι με την απρεπή συμπεριφορά τους εντός  και εκτός Σχολείου δυσφημούν το σχολείο τους, τους ίδιους και την οικογένειά τους.
 • Η εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου προϋποθέτει τη συνεργασία και το διάλογο διδασκόντων και διδασκομένων, με στόχο όχι μόνο την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της σχολικής ζωής.
Οι μαθητές και οι γονείς τους ενημερώνονται από τη Διεύθυνση του σχολείου για τον παρόντα κανονισμό και τον αποδέχονται. Ο  παρών κανονισμός που αποτελεί ένα συμβόλαιο ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας, έχει ενσωματώσει τις παρατηρήσεις καθηγητών, μαθητικών συμβουλίων και γονέων και κηδεμόνων του σχολείου μας και έχει γίνει αποδεκτός από αυτούς. Η Εφαρμογή του πιστεύουμε ότι  θα διευκολύνει την εκπαιδευτική διαδικασία  προς όφελος κυρίως των μαθητών μας.

Η Διευθύντρια       Ο Σύλλογος Διδασκόντων     Το 15μελές Μαθητικό Συμβούλιο

 • Δίνουμε ίσες ευκαιρίες σε όλες και όλους, ανεξάρτητα από το φύλο, το χρώμα, την εθνότητα, την κοινωνική προέλευση, τις θρησκευτικές και πολιτικές πεποιθήσεις, την ηλικία, τη σωματική υγεία και ακεραιότητα.

 • Αναγνωρίζουμε ότι κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Είμαστε όλοι ίσοι, αλλά όχι ίδιοι. Σεβόμαστε κάθε άνθρωπο. Προασπιζόμαστε την ακεραιότητα της προσωπικότητάς του.

 • Αναγνωρίζουμε τις αρμοδιότητες των άλλων και φροντίζουμε ώστε η στάση μας και η συμπεριφορά μας να μην έρχεται σε σύγκρουση με αυτές.

 • Επιδιώκουμε να γνωρίσουμε τις απόψεις των άλλων και υποστηρίζουμε το δικαίωμα έκφρασης.

 • Δεχόμαστε τις αποφάσεις της πλειοψηφίας και σεβόμαστε το δικαίωμα της μειοψηφίας να εκφράζει τις απόψεις της.

 • Επιδιώκουμε να συνεργαζόμαστε με τους άλλους και αναζητούμε τρόπους συνεργασίας ακόμη και όταν υπάρχουν διαφωνίες και αντιρρήσεις.

 • Συμβάλλουμε στην αρμονική συνύπαρξη του ανθρώπου με όλα τα όντα στη φύση και είμαστε αντίθετοι σε κάθε μορφή καταστροφής του φυσικού περιβάλλοντος.

 • Αναγνωρίζουμε την ιδιαιτερότητα των χώρων και της λειτουργίας τους και φροντίζουμε ώστε η συμπεριφορά μας να είναι ανάλογη.

 • Τηρούμε τους κανονισμούς της σχολικής μας κοινότητας και συμβάλλουμε δημιουργικά στη διαμόρφωσή τους.